НАЧАЛО НАЧАЛНИК

 

Полковник Иван Христов Инковски

Дата и място на раждане

 

13.07.1968 г. в гр. Плевен

Образование

 

1983 - 1987 г.  Техникум по механотехника - Троян

1987 - 1992 г.   ВВУАПВО „Панайот Волов“ - Шумен

2007 - 2010 г.   ВА „Г. С. Раковски“

      2015 г.          ВА „Г. С. Раковски“

Военна кариера

 

1992 - 2000 г. Геодезист във Военен картографски институт - Троян

2000 - 2002 г. Старши редактор в Централна военно картографска

                          база - Троян

2002 - 2008 г. Началник на отделение в Централна военно

                          картографска база - Троян

2008 - 2009 г. Началник на секция във Военен географски център -

                          Троян

2009 - 2010 г. Старши експерт в отдел "ВГС" в ЩОП - София

2010 - 2011 г. Помощник-началник на сектор "Планиране и развитие"

                          във Военно-географска служба - София

2011 - 2013 г. Помощник-началник на сектор "Производство,

                          стандартизация и сътрудничество" във Военно-

                          географска служба - София

2013 - 2015 г. Заместник-началник на Военен географски център по

                          производствено-техническите въпроси - Троян

2015 - 2018 г. Заместник-началник на Военен географски център -

                          Троян

2018 -               Началник на Военно-географска служба - София

 

Ордени и награди

 

1997 г. - Нагръден знак за вярна служба под знамената - IV степен

2006 г. - Грамота от началника на ГЩ

2010 г. - Служебна благодарност от началника на ЩОП

2012 г. - Грамота от началника на ВГС

2016 г. - Парична награда от началника на ВГС

2016 г. - Сувенирен нож за АК 47 от министъра на отбраната

Произвеждане в звания

 

1992 г. - Лейтенант

1995 г. - Старши лейтенант

1998 г. - Капитан

2009 г. - Майор

2013 г. - Подполковник

2018 г. - Полковник

 

Езикова подготовка

 

Владее английски език STANAG 1+-2-2-2


 

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.