Доставка на различни видове хартии за отпечатване на геоинформационни продукти, военнослужебна литература и акциденция
Номер
Вид на процедурата
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 29.08.2014 г.
Състояние на процедуратаЗакрита
Обявление в РОП616317
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров тел. 02 9224177
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.