Закупуване на персонални компютри, полеви компютри и сървър за съхранение на данни
НомерMO-MGS-2014-003
Вид на процедуратаПо условията и реда на глава VIII
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 12.11.2014 г.
Състояние на процедуратаПодаване на оферти
Обявление в РОП9035397
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров сл. тел. 02 922 41 77
Документация
ИЗТЕГЛИ31.10.2014 г. 20:30Техническа спецификация_персонален компютър
ИЗТЕГЛИ31.10.2014 г. 20:33Техническа спецификация_полеви компютри
ИЗТЕГЛИ31.10.2014 г. 20:34Публична покана
ИЗТЕГЛИ31.10.2014 г. 20:35Декларации и техническо предложение
ИЗТЕГЛИ31.10.2014 г. 20:35Проекто договор
ИЗТЕГЛИ31.10.2014 г. 20:38Техническа спецификация_сървър за архивиране на данни
ИЗТЕГЛИ19.11.2014 г. 01:50Протокол - избор
ИЗТЕГЛИ27.11.2014 г. 21:10Договор за PC
ИЗТЕГЛИ27.11.2014 г. 22:02Договор полеви компютри и архиватор
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.