Поддръжка на специализиран софтуер за дистанционни изследвания на семната повърхност
НомерMO-MGS-2014-005
Вид на процедуратаПо условията и реда на глава VIII а
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 21.11.2014 г.
Състояние на процедуратаПодаване на оферти
Обявление в РОП9035930
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров сл. тел. 02 922 41 77
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.