Придобиване на лицензи за активиране на втора честота L2 на спътникова система GPS (Global Posittioning System) TOPCON GRS - 1
НомерMO-MGS-2015-004
Вид на процедуратаПо условията и реда на глава VIII а
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 17.08.2015 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 17.08.2015 г.
Състояние на процедуратаПодаване на оферти
Обявление в РОП9044368
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров сл. тел. 02 922 41 77
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.