Доставка на печатарски плочи, цилиндри, офсетови плаки и мастила
НомерMO-MGS-2016-003
Вид на процедуратачл. 18, ал. 1 т. 12 и условията на чл. 20 ал 2 т. 2 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 30.08.2016 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 30.08.2016 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП742671
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподп. Димитър Димитров - сл. тел. 02/92 244 177 м-р Иван Иванов - сл. тел. 067062109/64186
Документация
ИЗТЕГЛИ02.08.2016 г. 00:12Документация
ИЗТЕГЛИ02.08.2016 г. 00:12Решение
ИЗТЕГЛИ02.08.2016 г. 00:25Обявление
ИЗТЕГЛИ21.09.2016 г. 20:58Доклад на комисията за избор на фирма
ИЗТЕГЛИ29.09.2016 г. 23:42Решение за класиране на фирма изпълнител
ИЗТЕГЛИ09.11.2016 г. 23:07ИД - 09-11_AНЛ БЪЛГАРИЯ
ИЗТЕГЛИ09.11.2016 г. 23:07ИД - 09- 16_Костова и Стойчев
ИЗТЕГЛИ09.11.2016 г. 23:07ИД - 09 - 7_Полистор
ИЗТЕГЛИ09.11.2016 г. 23:07ИД - 09 - 9_Мисто - 90
ИЗТЕГЛИ09.11.2016 г. 23:07ИД - 09 - 8_Инфо АДЛ
ИЗТЕГЛИ09.11.2016 г. 23:13ИД - 09 - 15_Медия Консулт
ИЗТЕГЛИ11.11.2016 г. 01:49Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ08.12.2016 г. 01:41Обявление за приключване на договор за ОП - Мисто 90
ИЗТЕГЛИ08.12.2016 г. 01:41Обявление за приключване на договор за ОП - Инфо АДЛ
ИЗТЕГЛИ08.12.2016 г. 01:41Обявление за приключване на договор за ОП - Полистор
ИЗТЕГЛИ08.12.2016 г. 01:41Обявление за приключване на договор за ОП - Костова и Стойчев
ИЗТЕГЛИ08.12.2016 г. 01:41Обявление за приключване на договор за ОП - АНЛ
ИЗТЕГЛИ08.12.2016 г. 01:41Обявление за приключване на договор за ОП - Медия Консулт
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.