Доставка на климатици
НомерMO-MGS-2016-005
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 19.08.2016 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 19.08.2016 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров - 02/9224177; майор Милен Митев - 02/9224186
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.