Придобиване на лиценз на програмен продукт Production Mapping и Defence Mappinf в среда Arc GIS 10.2
НомерMO-MGS-2016-007
Вид на процедуратачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 22.11.2016 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 22.11.2016 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП9058590
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров сл. тел. 02/ 922 24 177
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.