Доставка на картографска хартия, вестникарска хартия, многослойни хартии и картони
НомерMO-MGS-2017-005
Вид на процедуратачл. 18, ал. 1 т. 12 и условията на чл. 20 ал 2 т. 2 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие16:00 часа на 01.09.2017 г.
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 01.09.2017 г.
Състояние на процедуратаПодаване на оферти
Обявление в РОП799820
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактКирил Костадинов - 02 9224176 Тихомир Чавдаров - 0888848894
Документация
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 21:01Документация
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 21:10Обявление
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 21:12Решение
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 21:13ТС Вестникарска хартия
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 21:13ТС Картографска хартия
ИЗТЕГЛИ09.08.2017 г. 21:13ТС Многослойни хартии и картони
ИЗТЕГЛИ19.09.2017 г. 19:47Доклад
ИЗТЕГЛИ26.09.2017 г. 22:58Решение
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Приложение към договор Директа
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Приложение към договор Ема
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Приложение към договор Принта
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Приложение към договор Славей 91
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Договор Ема
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Договор Славей 91
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Договор Директа
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Договор Принта Лукс
ИЗТЕГЛИ08.11.2017 г. 22:50Обявление в АОП
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.