Доставка на персонални компютри
НомерMO-MGS-2017-007
Вид на процедуратачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие16:00 часа на 15.11.2017 г.
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 15.11.2017 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП9070072
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактКирил Костадинов тел. 0888 29 78 09
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.