Доставка на дисков масив
Номер MO-MGS-2018-006
Вид на процедуратачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 21.08.2018 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 21.08.2018 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП9079576
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМариян Марков 0885911501 Кирил Костадинов 0888297809
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.