Доставка на персонални компютри
НомерMO-MGS-2018-011
Вид на процедуратачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 08.10.2018 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП9081289
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподп. Мариян Марков - 0885911501
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.