Доставка и монтаж на автоматична машина за шиене на книги
НомерMO-MGS-2020-008
Вид на процедуратачл. 18, ап. 1 т. 12 и условията на чл. 20 ал 2 т. 2 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 06.07.2020 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП982678
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМариян Марков – 0885911501 Кирил Костадинов - 0888297809
Документация
ИЗТЕГЛИ12.06.2020 г. 01:17Обявление
ИЗТЕГЛИ12.06.2020 г. 01:17Решение
ИЗТЕГЛИ12.06.2020 г. 01:17ТС ДОП-10/2020
ИЗТЕГЛИ12.06.2020 г. 01:17Методика М-1/2020
ИЗТЕГЛИ12.06.2020 г. 01:17Документация
ИЗТЕГЛИ12.06.2020 г. 02:05ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ19.06.2020 г. 01:02Решение за изменение на обявление
ИЗТЕГЛИ19.06.2020 г. 01:07Документация с изменения
ИЗТЕГЛИ15.07.2020 г. 02:18Съобщение
ИЗТЕГЛИ17.07.2020 г. 23:51Протокол
ИЗТЕГЛИ21.07.2020 г. 01:53Решение
ИЗТЕГЛИ31.07.2020 г. 22:53Договор
ИЗТЕГЛИ02.09.2020 г. 21:01Обява за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ28.10.2020 г. 21:19Обявление за приключване на договор
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.