Доставка на компютърна и офис техника - компютри, принтери, скенер и факс апарат за нуждите на ВГС
НомерMO-MGS-2014-002
Вид на процедуратаПо условията и реда на глава VIII
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 10.10.2014 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров сл. тел. 02 922 41 77
Документация
ИЗТЕГЛИ01.10.2014 г. 01:09Документация
ИЗТЕГЛИ21.10.2014 г. 23:08ПРОТОКОЛ
ИЗТЕГЛИ30.10.2014 г. 01:27ID - 09 - 27
ИЗТЕГЛИ30.10.2014 г. 01:27ID - 09 - 28
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.