Абонаментно поддържане на система за предпечатна подготовка
НомерMO-MGS-2014-007
Вид на процедуратаПо условията и реда на глава VIII а
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 09.12.2014 г.
Състояние на процедуратаПодаване на оферти
Обявление в РОП9036814
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров сл. те. 02 92 24 177
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.