Доставка на печатарски плочи и цилиндри,други видове печатарски материали,офсетови плаки и печатарски мастила за нуждите на ВГС
НомерMO-MGS-2015-003
Вид на процедуратачл.14 ал.3 т.2 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 31.08.2015 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 31.08.2015 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП679624
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров тел. 02 9224177
Документация
ИЗТЕГЛИ29.07.2015 г. 01:30ТС-мастила
ИЗТЕГЛИ29.07.2015 г. 01:30dokumentaciq мастила
ИЗТЕГЛИ29.07.2015 г. 01:30обявление
ИЗТЕГЛИ29.07.2015 г. 01:30решение
ИЗТЕГЛИ29.07.2015 г. 01:30ТС - барабани
ИЗТЕГЛИ29.07.2015 г. 01:30ТС - пластини
ИЗТЕГЛИ15.09.2015 г. 19:53Протокол
ИЗТЕГЛИ15.09.2015 г. 22:10Протокол2
ИЗТЕГЛИ25.09.2015 г. 23:34Решение
ИЗТЕГЛИ25.09.2015 г. 23:34Протокол
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00Обявяване на договори
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00ИД-09-23
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00ИД - 09-20
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00ИД - 09-21
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00ИД - 09-22
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00ИД - 09-25
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00ИД - 09-26
ИЗТЕГЛИ28.10.2015 г. 00:00ИД - 090-24
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:03Информация за изпълнение на договор
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:03Информация за изпълнение на договор
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:03Информация за изпълнение на договор
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:04Информация за изпълнение на договор
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:04Информация за изпълнение на договор
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:04Информация за изпълнение на договор
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:04Информация за изпълнение на договор
ИЗТЕГЛИ03.12.2015 г. 23:04Информация за сключен договор
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.