Поддръжка на софтуер за дистанционни изследвания на земната повърхност (ERDAS IMAGINE)
НомерMO-MGS-2015-0013
Вид на процедуратаПо условията и реда на глава VIII а
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 20.11.2015 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 20.11.2015 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП9047481
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподполковник Димитър Димитров сл. те. 02/ 922 41 77, 02/922 41 98
Документация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.