Доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартия и картони за нуждите на ВГС
НомерMO-MGS-2016-002
Вид на процедуратачл. 18, ап. 1 т. 12 и условията на чл. 20 ал 2 т. 2 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 30.08.2016 г.
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 30.08.2016 г.
Състояние на процедуратаПриемане на оферти
Обявление в РОП742667
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактподп. Димитър Димитров - сл. тел. 02/922 4 177 м-р Иван Иванов - сл. тел. 067062109/64186
Документация
ИЗТЕГЛИ01.08.2016 г. 23:50Обявление
ИЗТЕГЛИ01.08.2016 г. 23:50Документация
ИЗТЕГЛИ01.08.2016 г. 23:50Решение
ИЗТЕГЛИ21.09.2016 г. 20:59Доклад на комисията за избор на фирма
ИЗТЕГЛИ21.09.2016 г. 22:12Забележка към Доклад на комисията за избор на фирма
ИЗТЕГЛИ29.09.2016 г. 23:41Решение за класиране и избор на фирма
ИЗТЕГЛИ08.11.2016 г. 23:35Договор ДИРЕКТА
ИЗТЕГЛИ08.11.2016 г. 23:35Договор ЕМА ООД
ИЗТЕГЛИ08.11.2016 г. 23:35Договор СЛАВЕЙ- 91 ООД
ИЗТЕГЛИ08.11.2016 г. 23:35Договор ПРИНТА ЛУКС
ИЗТЕГЛИ08.11.2016 г. 23:35Договор КОСТОВА И СТОЙЧЕВ
ИЗТЕГЛИ10.11.2016 г. 19:57Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ07.12.2016 г. 23:27Обявление за приключване на договор за ОП - Славей 91
ИЗТЕГЛИ07.12.2016 г. 23:27Обявление за приключване на договор за ОП - Принта Лукс
ИЗТЕГЛИ07.12.2016 г. 23:27Обявление за приключване на договор за ОП - Костова и Стойчев
ИЗТЕГЛИ07.12.2016 г. 23:27Обявление за приключване на договор за ОП - Директа
ИЗТЕГЛИ07.12.2016 г. 23:27Обявление за приключване на договор за ОП - Ема
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.