НАЧАЛО История

1891 г.

С Указ № 170 от 27.12.1891 г. се създава Топографическо отделение в Генералния щаб, преименувано през 1901 г. в Статистическо топографическо отделение

1901 г.

Статистическо топографическото отделение се реорганизира в Картографическата и топографическа част при Щаба на армията

1906 г.

Картографическата и топографическа част се преименува във Военно Картографически институт към Щаба на Армията

1919 г.

Военно Картографическият институт се преименува в Географски институт на Министерството на войната

1950 г.

Географският институт се реорганизира, като се създава Военнотопографска служба (ВТС) към Генералния щаб на Българската армия, с подчинени структури - Централна военна картографска база в гр. Троян, Централен склад за топографски карти в гр. Ловеч, Разходен склад за топографски карти в гр. София, Астрономическо отделение в гр. София и структури за топогеодезическо осигуряване на Видовете въоръжените сили

1963 г.

Създава се Научно-изследователска и производствена лаборатория, която заедно със създадената през 1968 година Станция за наблюдение на ИСЗ през 1970 година се трансформират в Космическа част и Научноизследователски сектор по топогеодезично осигуряване, пряко подчинени на Военнотопографската служба

2000 г.

ВТС се трансформира във Военнотопографски отдел  (ВТО) в Главно оперативно управление на ГЩ, с подчинени структури Централна военна картографска база и Център за геоинформационно осигуряване (ЦГИО)

2006 г.

Военнотопографският отдел се транформира във Военногеографска служба на Българската армия, подчинена на Началника на Генералния щаб

2011 г.

Военно-географската служба се реорганизира като самостоятелна структура от Въоръжените сили, пряко подчинена на министъра на отбраната

 

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.