НАЧАЛО
1 2 3 4 5 6
1. Станислав Петров МИРЕВСКИ
2. Георги Запрянов КЮЧУКОВ
3. Кирил Христов АТАНАСОВ
4. Ангел Иванов АСЕНОВ
Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят на изпит за проверка на физическата годност на 08.04.2014 г. от 09.30 часа във военно формирование 24430 - Троян.
Практическият изпит на кандидатите, издържали изпита за проверка на физическата годност ще се проведе на 08.04.2014 г. от 13.00 часа във военно формирование 24430 - Троян.
Интервю с кандидатите ще се проведе на 08.04.2014 г. от 15.00 часа във военно формирование 24430 - Троян
 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши  училища в   страната и в чужбина
1.        Със заповед № ОХ-818/02.12.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:
 
Наименование на вакантната длъжност и населено място Брой
Изисквания на длъжността Военно звание Изисквания за минимално образование и квалификация Ниво на достъп до класифицирана информация Топограф в сектор „Топогеодезия” на военно формирование 24430 – гр. Троян към Военно-географската служба – ... още
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.