ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Пазарни проучвания и консултации
Пазарна консултация относно ОП с предмет „Абонаментно поддържане на полиграфическа техника”
Пазарна консултация относно ОП с предмет: „Придобиване на софтуер за Правно-информационна система ”
Пазарна консултация относно ОП с предмет: „Придобиване на софтуер за предпечатна подготовка”
Пазарна консултация относно ОП с предмет: „Ремонт на фотограметричен скенер”
Пазарна консултация относно ОП с предмет: „Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на работен поток за експонатор за пластини Lotem 800 II Squarespot”
Пазарна консултация относно ОП с предмет: "Доставка на софтуер и лицензи"
Пазарна консултация относно ОП с предмет: "Доставка и монтаж на автоматична машина за шиене на книги"
Пазарна консултация относно ОП с предмет: "Доставка и монтаж на експонатор за термокопиране"
Пазарна консултация относно ОП с предмет "Доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартии и картони"
Пазарна консултация относно ОП с предмет "Доставка и монтаж на система за контрол на пропускателния режим"
Пазарна консултация относно ОП с предмет "Абонаментна поддръжка на експонатор"
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.