ДОКУМЕНТИ ПОДЗАКОНОВИ
ДВ 62_210423_ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ_ВГС
Постановление 1 от 6 януари 2005 г за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
МЗ ОХ-1018 от 20.12.2018 г. Снемане от употреба на стари издания топографски карти и въвеждане на средномащабна Държавна топографска карта в мащаб 1:25 000 за територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 29 юли 2010, ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005
НАРЕДБА № 2 от 30 юли 2010 ЗА ДЕФИНИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА
НАРЕДБА № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. ЗА ПЛАНИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛИРАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА АЕРОЗАСНЕМАНЕ И НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ ЗА СКАНИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
НАРЕДБА № H-6 ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ
НАРЕДБА № H-7 ЗА ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА
НАРЕДБА № H-8 ЗА МРЕЖАТА ОТ МАГНИТНИ СТАНЦИИ
НАРЕДБА № H-9 ЗА ДЪРЖАВНАТА ГРАВИМЕТРИЧНА МРЕЖА
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.