НАЧАЛО

На 16.07.2015 г. в гр. София се проведе заключителна конференция по проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията беше открита от постоянния секретар на отбраната и ръководител на проекта д-р Добромир Тотев, който представи специфичните цели на проекта, а именно – подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационна система за достъп до пространствените данни. Участниците дискутираха възможностите, които предоставя системата, и ползите от нейното стартиране за подобряване качеството на административните услуги и улесняване на достъпа до тях.

Полкoвник Румен Димитров, началникът на Военно-географската служба представи портфолиото на службата.

Системата ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която според Закона за геодезията и кадастъра има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти, като карти, схеми, анализи на терена, цифрови данни за местността, снимки от въздуха и друга географска информация. Чрез нея потребителите ще могат бързо и лесно да откриват, разглеждат и изтеглят геопространственни данни.

ЛИЧНИЯТ СЪСТАВ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРАЗНИК
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВГС УЧАСТВАХА В ЗАСЕДАНИЕТО НА БОРДА ПО ГЕОПРОСТРАНСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАТО В БРЮКСЕЛ
ИНТЕРЕС КЪМ ЩАНДА НА ВГС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ХЕМУС 2022“
ОФИЦЕРИ ОТ ВГС ПОПУЛЯРИЗИРАХА ПРОФЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТ ГРАДА В СТРАНАТА
ПОЛК. ИВАН ИНКОВСКИ ПРЕД В. “БЪЛГАСКА АРМИЯ“: 130 ГОДИНИ ВГС ПАЗИ ЖИВ ДУХА НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ТОПОГРАФИЯ
МИНИСТЪР СТЕФАН ЯНЕВ: 130 ГОДИНИ ВГС Е ЕТАЛОН ЗА ОТГОВОРНОСТ И ДОСТОЙНА СЛУЖБА В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЕРМАНЕНТНАТА СТАНЦИЯ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ПОСЕТИ ЩАНДА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ „ХЕМУС 2020“
РЪКОВОДСТВАТА НА ВГС И НА ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС“ – ШУМЕН СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА АИР
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА УЧАСТВА В КАРТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА ЗА ИСТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.