Представители на Военно-географската служба  (ВГС) към Министерство на отбраната участваха в Международната конференция и пленарната сесия на Постоянната комисия по кадастър на ЕС. Тя се проведе  във връзка с  първото българско Председателство на Съвета на Европейския съюз от 13 до 15 март 2018 г. в София. Темата на форума бе „Данните като основа на дигиталното общество“.

     Конференцията се фокусира върху пространствените данни и техните основни характеристики като качество, източници за добиване, поверителност, защита и интеграция. Бяха разгледани и някои предизвикателства в сферата на геопространствената информация като събирането, съхраняването, обработката и използването на данните от публичните органи за изпълнение на техните функции, нужди и задължения по европейското законодателство.

     Военно-географската служба участва с презентация „Геопространствени възможности, пространствени данни и услуги, предоставяни от ВГС“, изнесена от подп. инж. д-р Мариян Марков.

     По време на дискусиите началникът на ВГС полк. Румен Димитров получи  изключително висока оценка от българските и чуждестранни участници за работата  на службата  като изпълнител по дейностите, свързани с геодезията, картографията и кадастъра.

ВГС С АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ГРУПАТА ЗА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАТО В БУДАПЕЩА
ВЪВЕЖДА СЕ НОВА ДЪРЖАВНА ТОПОГРАФСКА КАРТА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЪКОВОДСТВОТО НА ВГС УЧАСТВА В 20-АТА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ГИС
ОТБОРЪТ НА ВСК „ГЕОСПОРТ“ – ТРОЯН СЕ КЛАСИРА ВТОРИ НА ДЪРЖАВНОТО ВОЕННО ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС НА МАСА
РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ПРИСЪСТВА НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ТРОЯН ЗА ГРАД
ПОДПОЛКОВНИК СВЕТОСЛАВ ЦЪРОВСКИ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА ВОЕНЕН ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР-ТРОЯН
ПОЛК. ИВАН ИНКОВСКИ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА УЧАСТВА В КАРТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА В СОЗОПОЛ
В ТРОЯН ЧЕСТВАХА 112 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ВОЕННО ГЕОГРАФСКИЯ ЦЕНТЪР
ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ВЪВ ВОЕННИЯ ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР-ТРОЯН
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2019 г.