СПОСОБНОСТИ

Геодезическата обсерватория на Военно-географската служба е създадена през 1968 г. като станция за наблюдение на изкуствен спътници на земята. През месец май 1995 година, в резултат на подписания Протокол за двустранно сътрудничество между Военно-географската служба и Института по приложна геодезия (BKG) във Франкфурт е създадена перманентна  GPS станция с абревиатура SOFI, с което Рeпублика България е интегрирана в Европейска геодезическа референтна система - European Geodetic Reference Frame (EUREF). На перманентната GPS станция  SOFI е присвоен уникален номер 11101М002 от Международната служба за въртенето на земята( IERS). Станцията функционира като част от Европейската мрежа от перманентни станции ЕPN, а от 01.01.2000 г. и като станция от международната система от перманентни GNSS станции, центрове за анализ и центрове за данни IGS (International Global Navigation Satellite System).

ГЕОДЕЗИЯ
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КАРТОГРАФИЯ
ГЕОГРАФСКА БАЗА ДАННИ
ПОЛИГРАФИЯ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.