СПОСОБНОСТИ

Чрез своите висококвалифицирани специалисти, работещи в сектор „Полиграфия“ на Военния географски център, Военно-географската служба развива и поддържа необходимите способности за отпечатване на геоинформационни продукти и полиграфски материали, осигуряващи цялостната дейност на структурите от Министерството на отбраната, учебния процес и бойната подготовка на Българската армия.

Секторът разполага със способности за извършване на предпечатна подготовка, широкоформатен офсетов печат на едноцветна, двуцветна и петцветна печатни машини и широка гама книговезки и довършителни дейности.

Въведената в експлоатация през 2007 година петцветна печатна машина  RAPIDA 105 осигурява висококачествено отпечатване на държавните топографски карти, на специални карти (морски, аеронавигационни, пътни, административни, физикогеографски и др), на топографски карти по стандартите на НАТО, както и на военнотехническа и служебна литература, образци документи и акциденция

ГЕОДЕЗИЯ
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КАРТОГРАФИЯ
ГЕОГРАФСКА БАЗА ДАННИ
ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.