На 16 и 17 септември 2020 г. се проведе работна среща между ръководството на Военно-географската служба (ВГС) и командно-преподавателския състав на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен.

     Целта на работната среща бе запознаване на ръководството на ВГС с формите и начините на обучение на курсантите от разкритата през 2019 г. военна специализация „Артилерийско инструментално разузнаване“ във Факултета (6 курсанта – II курс и 12 курсанта – I курс).

     На срещата всяка от страните изрази своето положително становище за възраждането на една военна специализация, която беше закрита през 2002 г. и породи голям некомплект от военни специалисти-геодезисти за въоръжените сили на Република България.

     От ръководството на ВГС беше изразена готовност за подпомагане изграждането на учебно-материалната база и провеждане на практически занятия на курсантите. Двете страни постигнаха договореност за сключване на Споразумение за сътрудничество.

     Ръководството на ВГС проведе опознавателна среща с курсантите.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЕРМАНЕНТНАТА СТАНЦИЯ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ПОСЕТИ ЩАНДА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ „ХЕМУС 2020“
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА УЧАСТВА В КАРТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА ЗА ИСТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА УЧАСТВА В ГОДИШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БОРДА ПО ГЕОПРОСТРАНСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАТО (NATO GEOSPATIAL BOARD 19) В БРЮКСЕЛ
ВГС С АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ГРУПАТА ЗА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАТО В БУДАПЕЩА
ВЪВЕЖДА СЕ НОВА ДЪРЖАВНА ТОПОГРАФСКА КАРТА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЪКОВОДСТВОТО НА ВГС УЧАСТВА В 20-АТА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ГИС
ОТБОРЪТ НА ВСК „ГЕОСПОРТ“ – ТРОЯН СЕ КЛАСИРА ВТОРИ НА ДЪРЖАВНОТО ВОЕННО ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС НА МАСА
РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ПРИСЪСТВА НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ТРОЯН ЗА ГРАД
ПОДПОЛКОВНИК СВЕТОСЛАВ ЦЪРОВСКИ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА ВОЕНЕН ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР-ТРОЯН
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2021 г.